Pravilnik o članstvu i registraciji klubova, takmičara, trenera, ispitivača za zvanja, sudija, lekara i menadžera KFS

Takmičarski pravilnik KFS

Pravilnik o sticanju učeničkih i majstorskih zvanja (pojaseva) u karateu u KFS

Pravilnik o sticanju zvanja, obavezama, odgovornostima i licenciranju karate sudija u KFS

Zdravstveni pravilnik KFS

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i licenciranju karate trenera i ispitivača za zvanja u KFS

Pravilnik o radu nacionalnh (repirezentativnih) selekcija

Disciplinski pravilnik KFS

 

 

Za dobijanje normativnih akata Karate federacije Srbije potrebno je podneti pisani zahtev Karate federaciji Srbije.