KARATE SAVEZ UŽE SRBIJE

Adresa: Srbija, Čačak, Gospodar Jovanova 7/1

Tel/fax: +381 32 322 626

E-mail: kszs@sbb.rs

Sajt: www.kszis.com

Tekući račun: 155-13541-30

PIB: 105407931

Matični broj: 17688561