ŠKOLSKO PRVENSTVO KARATE SAVEZA UŽE SRBIJE

U subotu, 2. novembra 2013. godine održaće se Školsko Prvenstvo Karate Saveza Uže Srbije. Takmičenje će se održati u sporstkoj hali u Prijevoru. Prijave moraju stići u kancelariju KSUS najkasnije do 31.10.2013. do 15 časova na e-mail: kszs@sbb.rs ili fah:032/222-626.

*prijavni list
*satnica