ORDŽANI UPRAVNI ODBOR I REDOVNA SKUPŠTINA KSUS

Karate savez uže Srbije je održao Redovnu skupštinu 05. aprila 2023. godine u Čačku na kojoj su usvojeni zapisnik sa predhodne skupštine, izveštaj o radu KSUS za 2022., finansijski izveštaj za 2022., izveštaj Nadzornog odbora KSUS za 2022. plan i program rada KSUS za 2023. i finansijski plan KSUS za 2023. godinu.
Pre Skupštine održana je sednica Upravnog odbora KSUS.