KALENDAR AKTIVNOSTI KFS

Nakon što je WKF izvršio izmene u Kalendaru aktivnosti WKF Karate federacija Srbije je pripremila Kalendar aktivnosti KFS za period od 01. septembra 2023. do 31.08.2024. godine.

 

Kalendar aktivnosti KFS