Izveštaj sa Izborne skupštine Karate saveza Uže Srbije

Dana 28.02.2015. godine, u Valjevu, u sportskoj hali “Student” održana je izborna skupština Karate saveza Uže Srbije, na kojoj je izvršen izbor predsednika saveza, članova Upravnog i Nadzornog odbora.

Za predsednika saveza izabran je:

Slavoljub Piper

Za članove Upravnog Odbora izabrani su:

Slavoljub Piper
Radivoje Radosavljević
Milorad Kuzmanović
Dragan Vulić
Borko Vujović
Velimir Rakić
Aleksandar Obradović
Dragan Đorđević
Ismet Fazlić

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Mirko Marić
Milan Lepojević
Đorđe Ratkov

Istog dana, nakon završetka Skupštine, održana je 3. sednica Upravnog odbora na kojoj je za potpredsednika saveza izabran

Radivoje Radosavljević