GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKIH OLIMPIJSKIH KOMITETA

Predsednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper kao predstavnik Europske Karate Federacije na 47. Generalnoj Skupštini Europskih Olimpijskih Komiteta 09-10. novembra 2018. u Marbeli, Španija, Dr. Thomas Bach, Predsednik Međunarodnog Olimpijskog Komiteta, gospodin Janez Kocijančić, Predsednik Europskih Olimpijskih Komiteta, gospodin Zlatko Mateša, Predsednik Hrvatskog Olimpijskog Komiteta, gospodin Adam Roczek, Predsednik EUSE i gospodin Matjaž Pečovnik, Generalni Sekretar EUSE.